AB „SMILTYNĖS PERKĖLOS“ KLIENTŲ REKOMENDAVIMO INDEKSO TYRIMAS


Gerbiamas(-a) tyrimo dalyvi(-e),

 

AB „Smiltynės perkėlos“ užsakymu rinkos tyrimų bendrovė UAB „Eurointegracijos projektai“ atlieka perkėlos klientų apklausą, kurios tikslas - nustatyti indeksą, kiek klientai rekomenduoja AB „Smiltynės perkėlą“ savo draugams, kolegoms, artimiesiems.

Prašome užpildyti klausimyną, kuris yra anoniminis. Surinkti duomenys bus naudojami apibendrintoje rezultatų analizėje.Šioje apklausoje yra 7 klausimai.
  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.