Klaipėdos r. sav. gyventojų apklausa


 

Gerb. Klaipėdos rajono gyventojai,

 

Maloniai kviečiame dalyvauti gyventojų apklausoje, kurią Klaipėdos rajono savivaldybės užsakymu atlieka UAB „Eurointegracijos projektai“ (http://eip.lt). Tyrimas atliekamas rengiant Klaipėdos rajono strateginį plėtros planą iki 2030 m. bei Klaipėdos rajono turizmo plėtros planą iki 2030 m. ir Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategiją iki 2030 m. Šio tyrimo tikslas – nustatyti gaires rajono plėtrai planuoti ir išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie įvairias Klaipėdos rajono savivaldybės teikiamas viešąsias paslaugas.

 

Apklausa yra anoniminė, surinktuose duomenyse tiesiogiai identifikuoti Jūsų atsakymų nebus įmanoma. Surinktus duomenis UAB „Eurointegracijos projektai“ saugos laikantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų iki tol, kol bus parengta apibendrinanti ataskaita ir pristatyta savivaldybės atstovams, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims. Po to duomenys bus sunaikinti. Ataskaitoje garantuojame Jūsų atsakymų konfidencialumą, nes pristatant rezultatus duomenys bus pateikiami tik apibendrinta forma (procentai, vidurkiai ir pan.).Šioje apklausoje yra 63 klausimai.
  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.