Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 metų strateginio plano parengimas


Panevėžio miesto gyventojų apklausa dėl kultūros poreikio

 

Gerb. Respondente,

 

UAB „Eurointegracijos projektai“ rengia Panevėžio miesto savivaldybės plėtros 2021–2027 metų strateginį planą. Apklausa rengiama siekiant išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie kultūros renginių bei paslaugų poreikį Panevėžio mieste. Anketa yra anoniminė.

 

Anketą prašome užpildyti iki liepos 8 d.


  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.