Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas


Gerb. Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai,

 

Maloniai kviečiame dalyvauti gyventojų apklausoje, kurią kartu su Mažeikių rajono savivaldybės administracija atlieka UAB „Eurointegracijos projektai“. Tyrimas atliekamas rengiant Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginį plėtros planą. Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie dabartinę Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą bei lūkesčius dėl rajono vystymosi. Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje, išsakyti lūkesčiai ir pageidavimai padės tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, gerinti klientų aptarnavimą.

 

Apklausa anoniminė, surinktuose duomenyse tiesiogiai identifikuoti Jūsų atsakymų nebus įmanoma. Surinktus duomenis UAB „Eurointegracijos projektai“ saugos laikantis ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų iki tol, kol bus parengta apibendrinanti ataskaita ir pristatyta Savivaldybės atstovams, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims. Ataskaitoje garantuojame Jūsų atsakymų konfidencialumą, nes pristatant rezultatus duomenys bus pateikiami tik apibendrinta forma (procentai, vidurkiai ir pan.).Šioje apklausoje yra 75 klausimai.
  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.