Kėdainių bibliotekos pasitenkinimo anketa


Gerbiamas respondente,

 

 

UAB „Eurointegracijos projektai“ pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijos užsakymą atlieka gyventojų pasitenkinimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teikiamomis paslaugomis bei asmenų aptarnavimu tyrimą. Tyrimas atliekamas įgyvendinus 2014−2020 m. Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kėdainių rajono savivaldybėje“ veiklas.

 

Šio tyrimo tikslas įvertinti ar pagerėjo visuomenės pasitenkinimas teikiamoms Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos ir jo struktūrinių-teritorinių padalinių (filialų) (toliau – Bibliotekos) paslaugomis. Rezultatai bus naudojami paslaugų tobulinimui, siekiant pagerinti visuomenės pasitenkinimą.

 

Apklausos vykdytojai garantuoja Jūsų anonimiškumą ir konfidencialumą. Apklausoje vardo, pavardės ir kitų tapatybę atskleidžiančių duomenų nerenkame, o Jūsų nuomonė apie aptarnavimą bus pateikiama tik apibendrintai. Prašome nuoširdžiai atsakyti į anketos klausimus.


Šioje apklausoje yra 26 klausimai.
  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.