AB „SMILTYNĖS PERKĖLOS“ KLIENTŲ NUOMONĖS TYRIMAS


Gerbiamas(-a) tyrimo dalyvi(-e),

 

AB „Smiltynės perkėlos“ užsakymu rinkos tyrimų bendrovė „Eurointegracijos projektai“ atlieka perkėlos klientų apklausą, kurios tikslas - išskirti stipriąsias ir problemines AB „Smiltynės perkėla“ teikiamų paslaugų sritis,  nustatyti klientų poreikius, lūkesčius bei rekomendacijas paslaugų gerinimui.

 

Prašome užpildyti klausimyną, kuris yra anoniminis. Surinkti duomenys bus naudojami apibendrintoje rezultatų analizėje. Atsakant į klausimus prašome remtis asmenine patirtimi.

 

Dėkojame už Jūsų geranoriškumą ir indėlį tobulinant AB „Smiltynės perkėlos“ teikiamas paslaugas!Šioje apklausoje yra 22 klausimai.
  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.