ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ APKLAUSOS KOPIJA


Gerb. Šiaulių rajono savivaldybės gyventojai,

Maloniai kviečiame dalyvauti gyventojų apklausoje, kurią kartu su rajono savivaldybės administracija atlieka UAB „Eurointegracijos projektai“. Šio tyrimo tikslas – nustatyti gaires rajono plėtrai planuoti ir išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie viešąsias  /  administracines paslaugas, teikiamas Jūsų gyvenamojoje vietovėje.

Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje, išsakyti lūkesčiai ir pageidavimai, padės tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, gerinti klientų aptarnavimą teikiant viešąsias / administracines paslaugas. Ši apklausa yra anoniminė ir visi Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tik statistinei analizei kartu su kitų apklaustųjų atsakymais.

Jei turite klausimų ar komentarų, maloniai prašome kreiptis į  UAB „Eurointegracijos projektai“ Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, Tel.: (8 5) 243 0176, Faks.: (8 5) 243 0174.

N / N reiškia, kad neturite nuomonės, nežinote nieko pateikto klausimo atžvilgiu.

Jeigu klausime atsakote, jog paslauga nesinaudojate (N/N), jos kokybės vertinti taip pat nereikia.

Jeigu klausime prašoma įvertinti paslaugų svarbą ir kokybę, reikia užpildyti abi lentelės grafas.


Šioje apklausoje yra 33 klausimai.