Zarasų-Visagino regiono VVG dvisektorės strategijos gyventojų poreikių tyrimas


Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupė, rengdama regiono VVG dvisektorę strategiją, atlieka gyventojų poreikių tyrimą. Tyrimas atliekamas siekiant išsiaiškinti galimas vietos projektų poreikio tendencijas 2014 – 2020 m. finansiniame laikotarpyje. Apklausa yra anoniminė ir visi Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tik statistinei analizei kartu su kitų apklaustųjų atsakymais. Kviečiame atsakyti į klausimus, pažymint tinkamus atsakymus arba parašant savo atsakymą.
 
Ačiū už skirtą laiką. 


Šioje apklausoje yra 31 klausimai.
  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.