Rietavo savivaldybės vizija 2027 metams


Gerb. Responente,

 

Rietavo savivaldybė, rengdama Rietavo savivaldybės strateginį plėtros planą 2021–2027 metams, kviečia Savivaldybės gyventojus prisidėti prie plano rengimo ir kartu išrinkti Rietavo savivaldybės viziją.

 

Šią apklausą pildyti galima iki birželio mėn. 25 d.


Apklausoje yra tik vienas klausimas.
  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.