Akmenės rajono savivaldybės gyventojų apklausa


Gerb. respondente,

Akmenės rajonas siekia būti patraukli vieta gyventojams, čia veikiantiems verslams ir svečiams. Kuriant patrauklias gyvenimo sąlygas ir kokybiškas paslaugas, rajone norės kurtis verslai ir keltis gyventi gyventojai, kurie sukurs pagrindą tolimesniam ekonominiam augimui ir klestėjimui. Suformuota Akmenės rajono savivaldybės vizija – kuriantis ir inovatyvus kraštas. Šios vizijos įgyvendinimas planuojamas per 3 prioritetus:

  1. Tvari ir inovatyvi ekonomikos plėtra (sudarant sąlygas investicijų pritraukimui, didinant gyventojų verslumą, didinant žemės ūkio tvarumą, plėtojant alternatyvias veiklas kaimiškose vietovėse, skatinant žiedinės ekonomikos vystymą ir darnų judumą)
  2. Veikli ir socialiai atsakinga savivalda (užtikrinant socialinių paslaugų kokybę, skatinant sveikos gyvensenos pasirinkimą, užtikrinant aukštą švietimo paslaugų kokybę visame rajono ugdymo tinkle, sudarant sąlygas kokybiškam ir prieinamam ugdymui, plėtojant kultūros paslaugų įvairovę, įveiklinant  rajono viešąsias erdves rekreacinėms veikloms, įgyvendinant gerojo valdymo principus bei užtikrinant bendruomenės saugumą)
  3. Svetingas ir patogus gyvenimui rajonas (užtikrinant darnios turizmo plėtros efektyvų valdymą, kuriant turizmo bendruomenę, infrastruktūros vystyme diegiant šiandieniniams poreikiams pritaikytus sprendinius, vystant žiedinės ekonomikos principais paremtą atliekų tvarkymo sistemą, tobulinant savivaldybės teritorijų planavimą bei užtikrinant tvarų teritorijų vystymą)


Šioje apklausoje yra 13 klausimai.
  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.