Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Panevėžio miesto savivaldybėje


Sveiki,

 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija vykdo projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Panevėžio miesto savivaldybėje“. Siekiant atsižvelgti į gyventojų nuomonę, Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu bendrovė „Eurointegracijos projektai“ atlieka Panevėžio miesto gyventojų apklausą, kurios tikslas - įsigilinti į gyventojų poreikius, lūkesčius, kokybiškų paslaugų sampratą, išskirti problemiškiausias sritis.

 

Prašome užpildyti klausimyną, kuris yra anoniminis. Surinkti duomenys bus naudojami apibendrintoje visų respondentų rezultatų analizėje.

 

Atsakant į klausimus prašome remtis asmenine patirtimi ir pateikti savo nuomonę apie Panevėžio miesto savivaldybėje teiktas paslaugas 2019-2020 metais.Šioje apklausoje yra 63 klausimai.
  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.